Wagony kolejowe

Wynajem i dzierżawa kolejowych wagonów towarowych do eksploatacji w transeuropejskim systemie koleji konwencjonalnych jest jedną z głównych działalności ZX-Benet CZ s.r.o ..

Flota wagonów

Korzystamy zarówno z wagonów własnych, jak i wagonów strategicznych partnerów w całej Europie. Głównym wskaźnikiem zapotrzebowania na poszczególne serie wagonów towarowych jest oczywiście klient, który ma specyficzne zapotrzebowanie na przewóz różnych towarów.

Katalog wagonów

Przegląd wagonów i ich danych technicznych wraz z opisem konstrukcji, w tym możliwości przewozu towarów.

Usługa

Zapewnienie planowanej i nieplanowanej konserwacji, w tym wezwania mobilnego serwisu.

Funkcja ECM

Zgodnie z Dyrektywą 2004/49/WE oraz Rozporządzeniem Komisji UE nr 445/2011 art. 4 ust. a) – c) oferujemy usługę zapewnienia zarządzania pojazdami oraz pokrycia zobowiązań ECM.

Sprzedaż części zamiennych

Sprzedaż starych lub nowych części zamiennych takich jak zestawy kołowe, zderzaki, drobne części podwozia lub całe podwozie itp…

Sprzedaż wagonów kolejowych

Sprzedaż używanych wagonów, które mają możliwość kontynuowania jazdy po transeuropejskim systemie koleji konwencjonalnych lub czystych bocznicach.