Home

Od počátku převažovala orientace na železniční spedici a přepravu kusových zásilek. Postupně se přidala nejen vlastní vnitrostátní i mezinárodní železniční nákladní doprava kusových zásilek, ale také pravidelné zásilky většího objemu!

V současné době je hlavní činnost kompletní řešení dopravních projektů mezinárodní i vnitrostátní včetně přepravních povolení.

Naše služby

Železniční doprava a spedice

V této oblasti nabízíme následující služby a činnosti:

  • železniční dopravu mezinárodní a vnitrostátní
  • přepravu nadrozměrných nákladů a mimořádných zásilek
  • řešení kompletních dopravních projektů včetně přepravních povolení
  • spediční služby – železniční a silniční
  • optimalizaci uložení nákladu na dopravní prostředky
  • překládku zboží z vozů širokého rozchodu
  • přepravu zboží v kontejnerech
  • pronájem železničních vozů a lokomotiv